helenaivarsson-mobil

kulturrbyggarcoach + interimstöd

vad är det vi sår

Exempel på skräddarsydd tjänst som funkar lika bra digitalt som fysiskt:
Syfte: 
en resurs för medarbetarna på er arbetsplats när de behöver prata av sig om tuffa beslut, varit med om en arbetsrelaterad eller privat händelse, vill bubbla av sig om positiva händelser, kan behöva någon form av stöttning, prata av sig om något som man inte vill ta med närmsta chef. Helt enkelt ha en medmänniskas uppmärksamhet en stund för att komma vidare. En medmänniska som inte är en psykolog/psykoterapeut/kopplad till företagshälsovården och därför inte så svårt att ta kontakt med, som känner till medarbetaren och som kan ställa frågor och hjälpa medarbetaren att koppla på sitt egenansvar. 
Varför: vi vet att händelser i arbets- och privatlivet gör avtryck i form av avsaknad av motivation, energi och fokus, arbetsglädje, psykisk ohälsa m.m. Detta är också ett chefsstöd för att underlätta trycket från medarbetare som har stort bekräftelsebehov eller för de chefer som inte kan eller har tid att hjälpa medarbetaren vidare.
Metod: HLG – Höra (finnas lättillgänglig, ett öra mot marken), Lyssna (aktivt) och Göra (ställa frågor som gör att medarbetaren kommer till egna svar och lösningar) Hur gå tillväga: Chefer presenterar detta koncept för sina medarbetare och de är varmt välkomna att höra av sig till mig när de behöver. Vissa medarbetare (med behov av mer egenansvar, stora bekräftelsebehov) kan få rekommendationer att komma till mig. Detta koncept funkar utmärkt digitalt som fysiskt.
Bakgrunden som har skapat konceptet: som utbildningsledare på Akademi Båstad Yrkeshögskola upplevde jag att framgångskonceptet för studenter som tog examensbevis (dvs fullföljde sin utbildning) och sedan oftast framgångsrikt fick ett jobb direkt efter examen eller kort därefter, kom och ”snackade av sig” hos mig om allt mellan himmel och jord. Detta ledde till en personlig utveckling, ett större egenansvar och förståelsen för att svaren fanns inom dom själva. 
Värde för alla på en arbetsplats: Att bli erkänd som människa. Att bli sedd, hörd och lyssnad till – fundamentalt för oss alla, men kanske inte alltid så självklart. Medarbetare kan jobba effektivare och med mer arbetsglädje eller helt enkelt inse att de ska gå vidare till ett annat yrke/arbetsplats. En åtgärd för att hålla sina medarbetare i god psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa.


Kultur betyder odling på latin. Vad är det vi sår, vad ger vi för näring och hur beskär vi för att det ska växa och leva? Att jobba med sin företagskultur på ett ärligt sätt tar tid, men när det väl är dags att skörda så kommer det vara just det som gör oss unika. Inte produkterna/tjänsterna utan vi människor, gör skillnad. Detta är också den sanna konkurrensfördelen företag har idag.

Bygga företagskultur gör vi utifrån; Värderingar, symboler, ritualer och medarbetare. Struktur och förutsättningar måste skapas av ledningen. Sedan jobbar alla med små handlingar som främjar kulturen, organisationens personlighet.
Vad är våra värderingar? Koppla företagets värdegrund till spelregler för att göra skillnad i handling.  Vad har vi för ritualer och symboler som utmärker just oss? Hur ser vi medarbetarna? Som hjältar och vinnare eller något nödvändigt ont? Är medarbetarna engagerade eller bara nöjda? Är de på rätt arbetsplats? Hur visas professionalitet och arbetsglädje medarbetare emellan? Hur jobbar vi kontinuerligt med dessa frågor?

Kulturbyggarcoachen - utvecklar och boostar medarbetare/chefer även genom att:
 - Skapa och/eller följa upp HURet av er värdegrund/kärnvärden/ledstjärnor
-  Skapa spelregler tillsammans med medarbetare som genomsyras av värdegrunden
- Öka arbetsglädjen genom systematiskt arbetsglädjearbete
- Lyssna och ställa frågor som ökar självledarskapet och ansvarstagandet hos medarbetarna
- Kompetensutveckla inom värdskap och bemötande fortlöpande för att göra varandra bättre
- Sätta en framtidsplan med en medarbetare i er befintliga organisation som arbetar vidare med systematiskt arbetsglädjearbete och fortsätta ingjuta liv i er organisation.

SKRÄDDARSYDD TJÄNST
Pris diskuteras beroende på insats


Vill du veta mer och boka ett möte? klicka här
 

Ring mig på 070-8662918 eller skriv till helena@helenaivarsson.com