helenaivarsson-mobil

kulturrbyggarcoach + interimstöd

vad är det vi sår

Kultur betyder odling på latin. Vad är det vi sår, vad ger vi för näring och hur beskär vi för att det ska växa och leva? Att jobba med sin företagskultur på ett ärligt sätt tar tid, men när det väl är dags att skörda så kommer det vara just det som gör oss unika. Inte produkterna/tjänsterna utan vi människor, gör skillnad. Detta är också den sanna konkurrensfördelen företag har idag.

Bygga företagskultur gör vi utifrån 4 hörnstenar; Värderingar, symboler, ritualer och hur vi ser på våra medarbetare.
Vad är våra värderingar? Koppla företagets värdegrund till spelregler för att göra skillnad i handling.  Vad har vi för ritualer och symboler som utmärker just oss? Hur ser vi medarbetarna? Som hjältar och vinnare eller något nödvändigt ont? Är medarbetarna engagerade eller bara nöjda? Hur visas professionalitet och arbetsglädje medarbetare emellan?

Kulturbyggarcoachen - utvecklar och boostar medarbetare/chefer genom att:
 - Skapa och/eller följa upp HURet av er värdegrund/kärnvärden/ledstjärnor
-  Skapa spelregler tillsammans med medarbetare som genomsyras av värdegrunden
- Öka arbetsglädjen genom systematiskt arbetsglädjearbete
- Coacha till självledarskap och ökat ansvarstagande av medarbetarna
- Kompetensutveckla inom värdskap och bemötande fortlöpande för att göra varandra bättre
- Sätta en framtidsplan med en medarbetare i er befintliga organisation som arbetar vidare med systematiskt arbetsglädjearbete och fortsätta ingjuta liv i er värdegrund.

Exempel på skräddarsydd tjänst:
LEDNINGEN: Genomlysning och kartläggning; Vad har vi för kultur idag? Önskeläge?
MEDARBETARNA: Kulturbyggarcoachen letar naturliga kulturbyggare på företaget genom metoden "Höra, lyssna, göra", coachar dom så att de sedan kan bygga vidare företagskulturen med ledningens stöd.
VÄRDET FÖR ALLA: Jobba tillsammans inte bara samtidigt och företaget blir en mer attraktiv arbetsplats.

Denna tjänst kan kombineras som ett interimstöd till en tillfällig eller ny chef. Pris diskuteras beroende på insats.


Vill du veta mer och boka? klicka här
 

Ring mig på 070-8662918 eller skriv till helena@helenaivarsson.com